Senzory do škol

Projekt nabízí základním a středním školám možnost postavit si ve škole svůj vlastní Senzor vzduchu v rámci výuky. Stavba KITu senzoru je spojená s přednáškou o čistotě vzduchu. Stavba senzoru je triviální, zvládnou ji žáci od 5. ročníku ZŠ a trvá pouze několik minut. Senzor se přímo ve škole napojí na WI-FI a umístí se do venkovního prostředí. Senzor v reálném čase měří PM10, PM2,5 teplotu a vlhkost, informuje žáky a rodiče. Data se zobrazují např. ve widgetu na webu školy. Získaná data se pak žáci naučí vyhodnotit. Zhodnocení situace vyjde v roční zprávě o projektu; data se použijí ve vizualizacích a grafech.

Senzory měří částice PM1, PM2,5 a PM10, teplotu, tlak a vlhkost. Používáme otevřenou síť Sensor.Community.

Pro školy poskytneme widget s aktuálním stavem vzduchu, který je možno vložit na stránky školy, což vede k informování studentů a rodičů, ale i širší veřejnosti.

Chceme takto zvýšit povědomí o atmosféře a jejím dopadu na zdraví člověka. Žáci si osvojí dovednosti spojené se zapojením elektronického senzoru a práci s velkými daty. Prostupuje se od zdola na ose žák – rodič – prarodič, cílíme na velký zásah do komunity. Podporujeme kreativitu a programování, učíme analýzu dat, pracujeme s mapou a grafy. Očekávané mezipředmětové výstupy: ICT – technické inovace – programování AJ a cizí jazyky – mezinárodní komunita – prohlubování komunikace Společenské vědy – volná data – vyhodnocování grafů Zeměpis – orientace ve světě – práce s mapou Matematika – grafy – procenta, veličiny Biologie – dýchací a oběhové soustava – vliv škodlivých látek na organismus Chemie – chemické složení prachových částic Fyzika – sestavení senzoru – princip měření Projekt je součástí pilotu CitiMeasure (Eurocities).

Máte zájem se zapojit? Kontaktujte nás

Oficiální stránky projektu Senzorydoskol.cz

Sensor.Community

Powered by aqi.eco.